Als groeiende ondernemer is realtime inzicht in je cijfers essentieel. Hoe staat je bedrijf ervoor? Wat gaat erin en wat gaat eruit? Om optimaal grip te hebben en te houden, richten wij financiële rapportages voor je in.

Wanneer dit goed is ingericht, pluk je daar als groeiend ondernemer al snel de vruchten van. 

Inzicht in je financiële cijfers

Een jaarrekening geeft inzicht achteraf. Financiële rapportages geven actueel inzicht en zorgen ervoor dat je tijdig kunt bijsturen. 

Onze rapportagetool koppelen wij aan je administratie. Je financiële gegevens worden realtime overgenomen. In je financiële rapportage lees je dan eenvoudig de ontwikkelingen in resultaat, omzet en kosten af.

Omdat geen branche of bedrijf hetzelfde is, maken wij financiële rapportages ook op maat. Jij geeft aan welke financiële gegevens voor jouw dashboard belangrijk zijn. Wil je bijvoorbeeld projecten met elkaar vergelijken? Bedrijfskosten op een bepaalde manier weergeven? De opbrengsten per product zien? Het is ook mogelijk meer inzicht te krijgen in je personeelskosten, verkoopkosten en afschrijvingen.

Wij zetten alle stuurinformatie helder op een rij en besparen je zo een hoop uitzoekwerk. 

Prognoses maken en bijsturen

Actuele cijfers helpen je ook invulling te geven aan prognoses. Je bent in staat doelstellingen concreter te formuleren en te volgen.

Wij kunnen ook een begroting maken of financiële prognoses opstellen voor verschillende scenario’s. Je daadwerkelijke resultaten vergelijken wij hier dan vervolgens mee.

Periodiek bespreken wij de uitkomsten en adviseren wij je over de vervolgstappen.

Met onze financiële rapportages heb jij altijd de juiste cijfers tot je beschikking. Je hebt snel inzicht hoe je bedrijf presteert. Welke ondernemer wil dat nou niet?! 

Het uitgangspunt is dat jij je ambities waar kan maken, met steeds de juiste financiële koers voor ogen.