In de waan van de dag heb je als groeiende ondernemer niet altijd voor ogen hoe je onderneming er daadwerkelijk voor staat. Draait je onderneming goed? Of zou het (nog) beter kunnen? Om meer rendement te behalen, heb je eerst meer inzicht in de resultaatbepalers van je bedrijf nodig.

Je rendement bepalen 

Heb jij een duidelijk beeld van hoe je bedrijf op dit moment geld verdient? Wat bepaalt je succes?

Samen stellen wij Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor je bedrijf vast. Welke afdelingen maken bijvoorbeeld de meeste kosten? Welke producten hebben de beste marges? En hoe zit het met je capaciteit? Als horecabedrijf stuur je bijvoorbeeld op het aantal werknemers, tafels of consumpties. Als winkel wil je juist de omzet per medewerker en de omzet per vierkante meter weten. 

We richten een dashboard voor je in waarin je je KPI’s kunt volgen. Een eerste stap is je huidige rendement in kaart te brengen. De gegevens hiervoor halen we uit je financiële rapportages. Op basis van deze cijfers bepalen we waar en hoe verbeterpotentieel mogelijk is.

Je rendement monitoren en bijsturen

Wat wil je de komende tijd gaan bereiken. Waar zitten de pijnpunten?

Afhankelijk van je behoefte, bijvoorbeeld één keer per kwartaal, nemen we de resultaten door. Welke zaken vallen op? Hoe presteer je bijvoorbeeld ten opzichte van branchegenoten? Als je ziet dat de doelen een aantal maanden achter elkaar niet gehaald worden, gaan we na waar we moeten bijsturen om de gestelde doelen wél te behalen.

Door meer inzicht te hebben in je rendement vaar je niet alleen meer op onderbuikgevoel, maar stuur je op harde cijfers. Wij helpen je hier graag mee. 

Lees hier een ervaring van onze klant