Veel ondernemers maken zich zorgen over hun financiële situatie na bedrijfsverkoop, -opvolging of -beëindiging. Heb ik wel voldoende vermogen opgebouwd? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet teveel belasting betaal over mijn vermogen? 

Bij het opstellen van een vermogensplan kijken wij eerst naar je wensen en ambities en hoeveel vermogen je daarvoor nodig hebt. De waarde van het bedrijf maakt onderdeel uit van dit benodigde vermogen. Vervolgens stellen we een estate planning op waarin je vermogen fiscaalvriendelijk wordt overgedragen naar je erfgenamen. Daarnaast leggen we, om de continuïteit van je onderneming te waarborgen, zaken goed vast in een levenstestament.

Zijn jouw wensen financieel realiseerbaar?

Hoeveel inkomen en vermogen is er over na verkoop of beëindiging van je bedrijf? Is dat voldoende om te leven zoals je dat wenst? Een vermogensplan geeft inzicht in je bestedingsmogelijkheden na verkoop van je bedrijf. In een eerder stadium geeft het ook aan wat jouw bedrijf minimaal op zou moeten brengen om aan het gewenste bestedingspatroon te voldoen.

Vermogen fiscaalvriendelijk overdragen

Uiteindelijk wil je je opgebouwde vermogen zo voordelig mogelijk overdragen aan je erfgenamen. 

Met estate planning zorgen wij ervoor dat er zo min mogelijk erfbelasting afgerekend moet worden. Wij adviseren je over schenkingen tijdens leven, maar nemen bijvoorbeeld ook maatregelen om een toekomstige eigen bijdrage voor een zorginstelling te verminderen.

De continuïteit van je onderneming waarborgen met een levenstestament

Een belangrijk onderdeel van estate planning is het up-to-date houden van je testament. Je wilt zaken goed regelen voor later, maar we staan ook stil bij het nu.  

Stel dat je bijvoorbeeld door ziekte zelf niet meer in staat bent je bedrijfszaken te regelen. Je wilt uiteraard niet dat je onderneming dan stil komt te liggen. Wie krijgt de zeggenschap over het bedrijf en/of wie is er geschikt als opvolger? Hoe borg je de continuïteit van je onderneming? 

Het is goed om ook alvast over deze zaken na te denken en ze vast te leggen in een levenstestament.

Wij begrijpen dat jij je nabestaanden goed achter wilt laten en ze niet met allerlei financiële en administratieve beslissingen wilt opzadelen. Wij zorgen ervoor dat je vermogensplan en -overdracht tot in de puntjes is geregeld.