De meeste ondernemers hebben in het verleden huwelijkse voorwaarden en een testament laten opstellen. In de praktijk wordt daar vaak niet meer naar omgekeken.

Dat is zonde, want wat ooit fiscaal gunstig was, kan door een wetswijziging nu heel nadelig uitvallen. Daarnaast zijn er misschien veranderingen in je persoonlijke situatie geweest, zoals het krijgen van kinderen, het aankopen van een tweede huis of de familierelaties zijn veranderd.

Helaas worden deze documenten vaak pas weer geraadpleegd als er sprake is van echtscheiding of overlijden. Het kan dan al te laat zijn om zaken nog aan te passen.

Huwelijkse voorwaarden en het verrekenbeding

Veel ondernemers hebben ooit huwelijkse voorwaarden opgesteld om de onderneming en het ondernemersrisico af te schermen van hun partner.

Maar zijn je huwelijkse voorwaarden nog wel bestand tegen nieuwe wetgeving en passen ze nog wel bij je persoonlijke omstandigheden? Misschien is er een jaarlijkse verrekening van inkomsten afgesproken, maar is deze verrekening nooit uitgevoerd.

Wanneer huwelijkse voorwaarden niet meer goed aansluiten op je situatie en/of niet meer fiscaal up-to-date zijn, kunnen ze worden gewijzigd. Daarnaast kan een verrekenbeding nog met terugwerkende kracht uitgevoerd worden.

Door tijdig zaken te optimaliseren, voorkom je de nodige financiële narigheid bij echtscheiding of overlijden.

Testament doorlichten

Heb je eerder een testament op laten stellen, maar twijfel je of het nog wel aansluit op de huidige wetgeving? Ook door wijzigingen in je persoonlijke situatie kunnen mogelijk ongewenste situaties ontstaan.

Wij lichten periodiek de inhoud van je testament door op mogelijkheden tot belastingbesparing.

Omdat wij het totaalbeeld van zowel je persoonlijke als de bedrijfsomstandigheden hebben, stemmen we alle benodigde zaken af met de notaris die vervolgens de documenten opstelt en formaliseert.